מדיטציית מחשבות - 3 הקלטות

הסברים בלבד -
00:00 / 00:00
גרסת למידה לתרגול ראשוני -
00:00 / 00:00
גרסה לתרגול שוטף -
00:00 / 00:00