מדיטציית שעון חול

מדיטציית שעון חול - לימוד ללא תרגול -
00:00 / 00:00
מדיטציית שעון חול - גרסת תרגול -
00:00 / 00:00