מדיטציות התמקדות בנשימה

מדיטציית נשימה - גרסת למידה ללא תרגול -
00:00 / 00:00
מדיטציית נשימה - גרסת תרגול -
00:00 / 00:00