כל המדיטציות - קורס בסיסי וקורס המשך

* יש לחכות 10 שניות לפני שלוחצים PLAY על מנת שיטענו כל ההקלטות

מדיטציית סריקת גוף

מדיטציית סריקת גוף - גרסת למידה -
00:00 / 00:00
מדיטציית סריקת גוף - גרסת תרגול -
00:00 / 00:00

מדיטציית התמקדות בנשימה

מדיטציית נשימה - גרסת למידה ללא תרגול -
00:00 / 00:00
מדיטציית נשימה - גרסת תרגול -
00:00 / 00:00

מדיטציית שילוב של סריקת גוף עם התמקדות בנשימה

מדיטציית סריקת גוף עם התמקדות בנשימה -
00:00 / 00:00

מדיטציית מחשבות (3 הקלטות)

הסברים בלבד -
00:00 / 00:00
גרסת למידה לתרגול ראשוני -
00:00 / 00:00
גרסה לתרגול שוטף -
00:00 / 00:00

מדיטציית שעון חול

מדיטציית שעון חול - לימוד ללא תרגול -
00:00 / 00:00
מדיטציית שעון חול - גרסת תרגול -
00:00 / 00:00
מדיטציית קשב פתוח -
00:00 / 00:00

מדיטציית קשב פתוח

מדיטציית תיוג

מדיטציית תיוג -
00:00 / 00:00

מדיטציית מטא

מדיטציית מטא -
00:00 / 00:00